آفتابِ بارانی

به نامِ پروردگارِ باران...

◇مژده ای دل...

_صوت نوشت: شرح جریان_حاج میثم مطیعی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگیِ ما عدمِ ماست . . .
...............................................................
می نویسم از احساسم،گذر روزهایم و پیش آمدهای زندگیم...
Designed By Erfan Powered by Bayan